Chinchillafarger og genetikk


En liten oversikt for alle dere som synes genetikk er vanskelig... Håper jeg har forklart på en enkel og grei måte.

Heterozygot vil si at chinchillaen har 1 gen av 2 mulige for en farge, homozygot betyr 2 av 2 mulige. Når chinchillaen er heterozygot for en farge vil det være 50% sjanse for at 1 gen gis videre til avkom. Når en chinchilla er homozygot for en farge vil det være 100% sikkert at 1 gen gis videre til avkom, aldri 0 og aldri 2.

Det betyr at to chinchillaer som er homozygot av samme farge, alltid vil gi unger som også er homozygot for den fargen.

Fargeskjema

Alle farger kan igjen kombineres med hverandre, en chinchilla kan være heterozygot for flere farger, eller f.eks. homozygot for en farge og heterozygot for en annen farge. Derfor finnes det et nesten uendelig tall fargekombinasjoner, men de bygger alle sammen på de grunnfargene som er der allerede, nevnt i skjemaet.

Det finnes også farger som ikke er like vanlige, og som vi ikke har noen kjente eksemplarer av i Norge og som trolig aldri har vært i landet. F.eks. Charcoal og Recessive Beige.

Ebony Ebony skiller seg ut fra andre farger, fordi Ebony er akkumulativt dominant og avhenger av mer enn ett genpar. Det går derfor ikke an å betegne Ebony som hetero- eller homozygot. Selv om disse betegnelsene blir brukt mange steder, til og med av NFFSCN, er det altså FEIL. Alternativt kan man bruke 'lys', 'mørk', 'helsort' etc. hvis man skal beskrive hvor mye Ebony chinchillaen har i seg. For å se hvor mye Ebony chinchillaen har i seg må man se på magen og på sidene. En helsort Ebony er HELT sort, den har ikke et eneste grått hår på kroppen. En sort chinchilla med grå sider er IKKE helsort Ebony, da ville den ikke hatt noe grått. En sort chinchilla med grå mage har IKKE mye Ebony i seg. Da ville den vært mørk på magen og på sidene også. Hvor mørk den er på ryggen er fullstendig irrelevant for Ebony, en Black Velvet er kullsort på ryggen, men er da ikke Ebony av den grunn. Som sagt, for å se hvor mye Ebony en chinchilla er, se på magen og sidene! Dette gjelder selvfølgelig også f.eks. Solid Violet. At den er helt mørk Violet på ryggen hjelper ingenting om man tydelig ser forskjell i fargen på ryggen og sidene. Solid Violeten er ikke mye Ebony om den har lys Violet mage. En mørk Solid Violet er samme farge over hele kroppen - veldig mørk Violet. Den består da av Violet + helsort Ebony.

Dødelighetsfaktor vil si at chinchillaer med den fargen ikke kan eksistere. Fosteret vil stoppe å utvikle seg og vil ikke bli født. Det sies også at moren kan bli steril som en følge av dette, og man bør derfor ikke ta sjansen på å la to chinchillaer som begge er TOV eller hvite få unger sammen. Det er ingen risiko i å kombinere TOV med hvitt.

Violet Violet og Safir er recessive farger. Unger etter en standard grå og en recessiv farge vil bli standard grå og bærer av den recessive fargen. Chinchillaen er da heterozygot for den recessive fargen, og kan igjen gi unger med den fargen om den får unger med en chinchilla som er av den recessive fargen. Safir Man kan ikke se på en chinchilla at den er heterozygot for en recessiv farge, eneste måten man kan vite det på er å se på stamtavlen (foreldrene) eller ved å la den få unger og dermed bevise at den er bærer. Har man f.eks. en mulig Violetbærer og setter den med en Violet, vil man her kunne finne ut at: 1) Chinchillaene gir Violet unger. Den mulige bæreren ER bærer. Den kan da kalles Violetbærer, og er ikke noe mindre Violetbærer enn andre Violetbærere. 2) Chinchillaen gir IKKE Violet unger. Ungene blir Violetbærere fordi den får Violet-genet fra den andre forelderen. Man kan ikke avskrive at chinchillaen er Violetbærer, det har den fortsatt like god mulighet for å være. Om en Sølvmarmorert chinchilla aldri gir hvitt til unger, kan man ikke avskrive at den er Sølvmarmorert (noe man kan se at den er, det blir jo for dumt), og dette blir det samme. Chinchillaen bør kalles "mulig bærer".

Standard grå Standard grå er grunnfargen til chinchillaer, og er den fargen som er aller mest vanlig. Det kan faktisk komme standard grå unger fra de fleste fargekombinasjoner, så standard grå chinchillaer vil alltid kunne dukke opp. Chinchillaunger blir standard grå når den ikke arver noen fargegener fra sine foreldre.

TOV gir mønster og farge, en mørk farge som starter som en maske i ansiktet og videre over hele ryggen, ned på sidene og gir dessuten striper på labbene til chinchillaen. TOV kan kun forekomme som heterozygot, chinchillaen kan kun ha ett gen for fargen. En Black Velvet er en Standard grå med TOV-genet, en Brown Velvet er en Beige med TOV-genet, osv.

Black Velvet Noe man skal være veldig obs på er at TOV ikke alltid er lett synlig på chinchillaen. Dødelighetsfaktoren bør man tenke på når man setter sammen par, og unngå å sette sammen to dyr som begge har TOV-genet. En Sølvmarmorert som egentlig også er TOV, men ikke viser det, er like galt å sette sammen med en Black Velvet som en annen Black Velvet! At man ikke kan se fargen betyr ikke at den ikke er der! Dette gjelder også Ebony, og det ser det ut til at mange glemmer. Om En lys TOV Ebony og en helsort Ebony får unger, vil disse har 50% sjanse for å være TOV. Om de blir helsorte er det UMULIG å SE på chinchillaen at den er TOV, men den er det allikevel. Den bør derfor IKKE settes sammen med en annen TOV chinchilla. En god idé er å sette den med en Standard grå fordi de vil kunne få lysere unger som er enklere å se om er TOV eller ikke. Får chinchillaen da Black Velvet eller lys TOV Ebony unger, er den TOV. Får den ikke TOV unger kan den allikevel være TOV, bare at den ikke har gitt fra seg TOV til unger - enda. Så pass på! Helsorte Ebonyer med en forelder som er TOV, bør alltid kalles "mulig TOV" for å unngå at de blir satt sammen med en annen TOV chinchilla.

Sølvmarmorert Sølvmarmorert er en farge som har mange navn. Mosaic, White Mosaic, Silver Mosaic, Wilson White, Silver, Sølv og sikkert også en hel del andre navn, er alle den samme fargen! Det er den samme fargen genetisk, men siden dette er en farge som kan variere mye fenotypisk, har den fått en del forskjellige navn. Mange bruker alle disse fargenavnene om chinchillaene sine for å beskrive hvordan chinchillaen ser ut, men mange mener at dette bare skaper mer forvirring enn nødvendig.

Beige må være den enkleste fargemutasjonen å ha med å gjøre. Den har ikke dødelighetsfaktor, og man kan enkelt se på chinchillaen om den er Beige eller ikke, fargen kan ikke opptre skjult som f.eks. recessive farger hvor en chinchilla kan være bærer uten at man vet det, eller TOV som ikke synes etc. Beige kan forekomme som hetero- eller homozygot. Beige Heterozygot er det aller vanligste, og en homozygot Beige, populært kalt Homo Beige, er en som er dobbelt Beige og har Beige fra begge sine foreldre. En Homo Beige er den eneste, noter deg det: den ENESTE fargen som GARANTERT ALDRI vil gi standard grå unger! (Med unntak av to chinchillaer som begge har den samme recessive fargen, som heller aldri vil kunne gi Standard grå med hverandre). Den gir alltid fra seg ET gen for Beige, og en chinchilla med et gen for Beige vil alltid vise Beige og kan derfor ikke bli Standard grå.

Legg merke til at alle farger med unntak av Ebony og Standard grå, er farger som består at et genpar og betegnes derfor som hetero- eller homozygot. En violet er homozygot for violet, og er det like fullt om foreldrene begge er violet eller foreldrene begge er violetbærere. En violetbærer er Violetbærer like fullt om den ene forelderen er Violet og den andre er Standard grå, som om foreldrene hadde vært Standard grå Violetbærer og Violet. Har den en Violet forelder er den nødt til å være Violetbærer, og den har ikke fått Violet fra den andre forelderen i det hele tatt. I såfall ville den vært Violet selv! Dette gjelder for alle recessive farger, Violet er her brukt som et eksempel.

Det går heller ikke an å være bærer av en dominant farge som Beige, Sølvmarmorert, TOV, etc. Om to Beige gir en standard grå unge er denne IKKE bærer av Beige! Hadde den hatt et gen for Beige i det hele tatt, ville den selv ha vist Beige. En slik standard grå vil IKKE kunne gi Beige unger med mindre chinchillaen den får unger med er Beige, hvor ungene i såfall får Beige fra den Beige forelderen. En Standard Grå etter to Beige er like lite Beige som en Standard grå etter en Standard grå og en Beige, eller en Standard grå etter to Standard grå. Ikke Beige i det hele tatt! Dette gjelder alle dominante farger, Beige er her brukt som et eksempel.

Eksempler på farger og hva de består av:
Black Velvet: Et gen for TOV.
Sølvmarmorert: Et gen for hvitt.
Beige: Et gen for Beige.
Homo Beige: To gen for Beige.
Rose: Et gen for hvitt og et gen for Beige. En Rose kan faktisk også være Homozygot for Beige, men den vil allikevel se ut som en vanlig Rose. Den vil kunne være Homozygot Beige Rose hvis begge foreldrene har Beige i seg. En Homozygot Beige Rose vil alltid gi fra seg Beige til ungene sine.
Brown Velvet: Et gen for Beige, et gen for TOV.
Black & White: Et gen for hvitt, et gen for TOV.
Violet: To gen for Violet.
Safir: To gen for Safir.
TOV Violet: To gen for Violet, et gen for TOV.
Hvit Violet: To gen for Violet, et gen for hvitt.
Beige Violet: To gen for Violet, et gen for Beige.
TOV Safir: To gen for Safir, et gen for TOV.
Hvit Safir: To gen for Safir, et gen for hvitt.
Beige Safir: To gen for Safir, et gen for Beige.
Ebony: Ukjent antall gener for Ebony. Mye om den er mørk, lite om den er lys.
Brun Ebony: Et gen for Beige, ukjent antall gener for Ebony. Mye om den er mørk, lite om den er lys.
Hvit Ebony: Et gen for hvitt, ukjent antall gener for Ebony. Mye om den er mørk, lite om den er lys. Her kan chinchillaen være mer Ebony enn den viser, det hvite kan kamuflere Ebony. Ofte blir slike født med svært mørke marmoreringer, og lysner til å se ut som en vanlig Sølvmarmorert. Den kan allikevel kunne gi mørke Ebony unger, og den er derfor Ebony selv om det ikke vises på den.
Blue Diamond: To gen for Violet, to gen for Safir.
Standard grå Violetbærer: Et gen for Violet.
Standard grå Safirbærer: Et gen for Safir.
Sølvmarmorert Violetbærer: Et gen for Violet, et gen for hvitt.
Sølvmarmorert Safirbærer: Et gen for Safir, et gen for hvitt.

Eksempler på farger med mer enn to farger i seg og hva de består av:
TOV White Tan: Et gen for hvitt, et gen for TOV, et gen for Beige og et ukjent antall gener for Ebony (mye om den er mørk, lite om den er lys).
TOV Solid Violet: To gen for Violet, et gen for TOV og et ukjent antall gener for Ebony. Mye om den er mørk, lite om den er lys.
TOV Solid Safir: To gen for Safir, et gen for TOV og et ukjent antall gener for Ebony. Mye om den er mørk, lite om den er lys.
TOV Hvit Violet: To gen for Violet, et gen for TOV og et gen for hvitt.
TOV Hvit Safir: To gen for Safir, et gen for TOV og et gen for hvitt.Denne artikkelen skrev jeg første gang som et innlegg på et diskusjonsforum den 6. juni 2004. Det eneste jeg har forandret på denne gangen er at jeg har lagt til noen bilder.

Copyright 2004 - 2022 © Capella Chinchilla
E-post: