Kulloversikt, 1999 - 2003

Statistikk for alle kull før 2004
Antall kull: 8
Antall unger: 15
Antall mødre: 2
Dødelighetsprosent: 19%
Hunnbabyer: 40%
Hannbabyer: 60%
Største kull: 3
Minste kull: 1
Gjennomsnitt, unger pr. kull: 1.8
21. juli 2003
Mor:
-
Mor: Modesty's Lothlórien (medium ebony)
Far: Galant's Expresso (beige ebony)
Far:
-
-
Capella's Ipo
Beige hann
Fødselsvekt: 44 gram
-
Capella's
Brun ebony hunn
Fødselsvekt: 44 gram
Dødfødt
4. juni 2003
Mor:
-
Mor: Amanda (standard grå)
Far: Spip (standard grå)
Far:
-
-
Capella's Amandus
Standard grå hann
-
Capella's Sofus
Standard grå hann
-
Capella's
Standard grå hann
6. juli 2002
Mor:
-
Mor: Amanda (standard grå)
Far: Spip (standard grå)
Far:
-
-
Capella's Casper
Standard grå hann
2. februar 2002
Mor:
-
Mor: Amanda (standard grå)
Far: Spip (standard grå)
Far:
-
-
Capella's Daisy
Standard grå hunn
-
Capella's Navi
Standard grå hunn
12. oktober 2001
Mor:
-
Mor: Amanda (standard grå)
Far: Spip (standard grå)
Far:
-
-
Capella's Spinelle
Standard grå hunn
-
Capella's
Hunn
23. juni 2001
Mor:
-
Mor: Amanda (standard grå)
Far: Spip (standard grå)
Far:
-
-
Capella's Saria
Standard grå hunn
-
Mido
Standard grå hann
30. desember 2000
Mor:
-
Mor: Amanda (standard grå)
Far: Spip (standard grå)
Far:
-
-
Standard grå hann
4. september 1999
Mor:
-
Mor: Amanda (standard grå)
Far: Spip (standard grå)
Far:
-
-
Snipp
Standard grå hann
-
Snapp
Standard grå hann
Copyright 2004 - 2022 © Capella Chinchilla
E-post: