Kulloversikt, 2015

Statistikk for 2015
Antall kull: 4
Antall unger: 5
Antall mødre: 4
Største kull: 2
Minste kull: 1
20. oktober 2015
Mor:
Mor: Capella's Nazca (hvit violet, safirbærer)
Far: Capella's Bel Air (black velvet, safir- og violetbærer)
Far:
Capella's Zant
Black velvet (violetbærer) hann
Fødselsvekt: 50 gram
19. mai 2015
Mor:
-
Mor: Capella's Titicaca (tov hvit violet)
Far: Capella's Showbiz (violet)
Far:
-
Capella's Copacabana
Violet hunn
11. mai 2015
Mor:
Mor: Capella's Belmopana (violet, safirbærer)
Far: Capella's Pacific (safir)
Far:
Capella's (navn kommer)
Standard grå (safir- og violetbærer) hann
Capella's
Standard grå (safir- og violetbærer) hunn
Død
4. mars 2015
Mor:
Mor: Himalaya (sølvmarmorert, violetbærer)
Far: Showtime (violet)
Far:
Capella's Interstallar
Standard grå (violetbærer) hann
Fødselsvekt: 50 gram
Copyright 2004 - 2022 © Capella Chinchilla
E-post: