Kulloversikt, 2017

Statistikk for 2017
Antall kull: 2
Antall unger: 3
Antall mødre: 2
Største kull: 2
Minste kull: 1
18. august 2017
Mor:
-
Mor: Capella's Zora (hvit safir, violetbærer)
Far: Capella's Valentino (black velvet)
Far:
Capella's Valentina
Black & white (safirbærer) hunn
Fødselsvekt: 44 gram
Capella's
Standard grå (safirbærer) hann
Fødselsvekt: 45 gram
Død
12. februar 2017
Mor:
-
Mor: Capella's Titicaca (tov hvit violet)
Far: Capella's Showbiz (violet)
Far:
Capella's Showcase
Violet hunn
Copyright 2004 - 2022 © Capella Chinchilla
E-post: